Am amenajat un laborator modern de informatică la Școala Gimnazială Giurgești

Am amenajat un laborator modern de informatică la Școala Gimnazială Giurgești

În urma experienței acumulate prin implementarea proiectului NOI la Școala Primară Osoi, proiect care se bucură de un real succes, am decis extinderea acestuia la o nouă școală din comunitate, Școala Gimnazială Giurgești,...

În urma experienței acumulate prin implementarea proiectului NOI la Școala Primară Osoi, proiect care se bucură de un real succes, am decis extinderea acestuia la o nouă școală din comunitate, Școala Gimnazială Giurgești, comuna Vulturești, județul Suceava.

Am amenajat un laborator modern de informatică la Școala Gimnazială Giurgești

Unitatea școlară este situată în aceeași zonă defavorizată, cursurile fiind urmate de un număr de 77 de elevi care aparțin celor trei forme de învățământ (preșcolar, primar și gimnazial). Măsurile implementate pentru realizarea acestui proiect au constat în transformarea unei săli de clasă în laborator modern de informatică destinat tuturor elevilor ce frecventează cursurile acestei unități, prin realizarea conexiunilor tehnice, dotarea cu mobilier și echipamente electronice specifice: laptopuri, videoproiector, tablă inteligentă, router.

Vineri, 18 Noiembrie 2022, cu ocazia inaugurării laboratorului, am fost încântați să citim bucuria și încântarea de pe chipurile copiilor prezenți la eveniment și care, pentru a arăta recunoștința, au pregătit un scurt moment artistic.

Am amenajat un laborator modern de informatică la Școala Gimnazială Giurgești

Am amenajat un laborator modern de informatică la Școala Gimnazială Giurgești

Am amenajat un laborator modern de informatică la Școala Gimnazială Giurgești

Am amenajat un laborator modern de informatică la Școala Gimnazială Giurgești

În lipsa materialelor didactice și a mijloacelor de învățământ moderne, procesul instructiv-educativ se realizează cu dificultate. Dacă în școlile din mediul urban, cu mulți elevi, bugetul permite astfel de achiziții, în cazul școlilor din mediul rural, cu un număr redus de elevi, fondurile sunt insuficiente pentru dotare, astfel că este nevoie de fonduri private. Viitorul educației implică utilizarea de softuri și programe educaționale, de exemplu manualele digitale, însă lipsa unei infrastructuri digitalizate diminuează / anulează calitatea utilizării lor și a efortului pe care elevii și cadrele didactice sunt dispuși să-l depună. În acest sens mulțumesc Rotary Club Suceava Cetate în numele elevilor și al întregului colectiv de cadre didactice pentru tot sprijinul acordat în vederea amenajării unei clase multimedia care să crească gradul de atractivitate al activităților didactice. Procesul de învățare este mult mai ușor când lecția este colorată, dinamică și interactivă. Utilizarea tehnologiei duce la asimilarea mai rapidă a cunoștințelor și implicit la rezultate mai bune, a declarat profesorul Alexandru Vieru, directorul unității școlare.

Avem în vedere implementarea a două componente: crearea unui mediu fizic cât mai propice pentru desfășurarea procesului educațional și susținerea elevilor prin derularea de activități dedicate, necesare dezvoltării acestora prin facilitarea accesului la informație și mijloace moderne de învățare. Le oferim astfel șansa de a-și lărgi orizontul, motivându-i să continue studiile liceale și studiile superioare, pentru a beneficia de un viitor și o viață mai bună. Deoarece educația ne unește, planul este ca acești copii să reușească, a precizat Adrian Dragoș Vargan, managerul proiectului Împreună pentru viitor.

Educația reprezintă drumul cel mai sigur spre dezvoltare, spre creșterea calității vieții. Ceea ce ne propunem prin astfel de proiecte este să deschidem noi orizonturi oferindu-le copiilor suportul necesar în acest sens, astfel încadrându-ne în tema Guvernatorului. Suntem bucuroși că am putut face învățarea mai plăcută pentru elevii din Giurgești, a afirmat Cătălin Constantin Roibu, președintele clubului.

Valoarea totală a proiectului este de 65.000 lei, până în prezent fiind angajate cheltuieli în sumă de 54.120 lei.

Sponsor principal a fost Fundația Insight din București reprezentată de Dan Colăcel. Totodată, la apelul de implicare au răspuns cu promptitudine Rotary International District 2241 prin DG Florin Mărginean, Eugen Damean, Data Service SRL reprezentată de Meda Vargan și Copromen Solutions SRL reprezentată de Ștefan Moroșan.

Ultimele noutăți

Social Media

Scroll to Top