Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit

Sprijinul tău este important.

Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către asociația noastră.

1. Descarcă

Formularul 230 pentru o durată de un an – dacă ai avut venituri din salarii / pensii, din activități independente / agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor, dacă pentru acestea din urmă nu ai obligația să depui declarația unică.

Formularul 230 pentru o durată de doi ani – dacă ai avut venituri din salarii / pensii, din activități independente / agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor, dacă pentru acestea din urmă nu ai obligația să depui declarația unică.

Declarația unică – dacă în 2019 ai avut venituri din activități independente / agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor și obligația depunerii declarației unice.

2. Completează

Datele asociației noastre sunt precompletate.

Completează formularul cu majuscule.

Nu este necesară specificarea sumei (instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii) și nici atașarea Fișei fiscale.

3. Trimite / Depune

Trimite formularul completat la administrația financiară de care aparții folosind Spațiul privat virtual, serviciul online ANAF, sau prin poștă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire).

De asemenea, poți depune direct formularul completat la registratura administrației financiare de care aparții.

Scroll to Top